Algemene voorwaarden

Inleiding

Maison Michel – te bereiken via www.maisonmichel.be – is een bedrijf van Michiel Van Lysebetten, BTW-nummer: BE0669827263. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Vijgenstraat 27, 9160 Lokeren. U kan per post, telefoon (0484 95 86 92) of per e-mail (hallo@maisonmichel.be) contact opnemen met Maison Michel.  De algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en opdracht tussen de klant en Maison Michel en als er een overeenkomst wordt gesloten tussen de klant en Maison Michel, dan gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

Copyright

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Maison Michel. Maison Michel blijft steeds eigenaar van de ontwerpen. Uitzondering hierop vormt een logo (met huisstijl). Deze worden eigendom van de klant.

Gegevens drukwerk

Maison Michel kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele spellingfouten op ontwerpen. Het is de klant zelf die de juiste gegevens dient te controleren. Als de klant beeld of tekst aanlevert voor een bestelling, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit ervan.

Annuleren

De klant kan een bestelling kosteloos annuleren als hij/zij binnen de 24 uur na het plaatsen van de bestelling via hallo@maisonmichel.be aangeeft de bestelling te willen annuleren. Het invullen van bestelformulieren op de website genereert automatisch een bestelling tenzij bij de opmerkingen duidelijk vermeld werd dat de klant enkel een vrijblijvende offerte wenst te ontvangen. Indien de klant vrijblijvend inlichten wenst, dan kan hij/zij deze verkrijgen via hallo@maisonmichel.be. Bij bestellingen anders dan die uit de standaardcollectie (geboortekaartjes), wordt steeds een kost gevraagd van 75% van de totaalprijs, als de klant zijn/haar bestelling wil annuleren later dan 24u na de bestelling. Bij bestellingen uit de standaardcollectie (geboortekaartjes), wordt steeds een kost gevraagd van 50% van de totaalprijs als de klant zijn/haar bestelling wil annuleren later dan 24u na de bestelling. Wanneer de bestelling reeds in druk is gegaan, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Annuleren is dan niet meer mogelijk.

Kleuren

Ieder beeldscherm geeft kleuren anders weer dan de werkelijkheid. Bij gelijk welk grafisch ontwerp dat Maison Michel genereert dient dit steeds in acht te worden genomen. Het is aangewezen om drukwerk nooit alleen op beeldschermen te bekijken. Bij geboortedrukwerk en trouwdrukwerk zit er daarom steeds 1 papieren proefdruk in de prijs inbegrepen. Maison Michel kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de productie van de kaartjes.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op deze website zijn in euro en zijn vrijgesteld van BTW. Alle bestellingen geplaatst bij Maison Michel vallen onder de Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. De 10% korting bij bestelling van een geboortekaartje zonder spoedlevering, geldt enkel op het geboortekaartje zelf. Eventuele andere producten die tegelijkertijd besteld worden, zijn niet onderhevig aan de 10% korting.

Diensten van derden

Maison Michel kan niet aansprakelijk worden gesteld door diensten van derden (drukker, koerierdienst,…).

Klachten

Indien de klant niet tevreden is over het geleverde resultaat dan dient hij/zij dit binnen de 24u te melden aan Miason Michel per telefoon of e-mail.

Levering

De levering van drukwerk gebeurt binnen de twee werkdagen na het doorsturen van de gegevens. Eventuele extra’s bij bestellingen (bv: foliedruk,…) kunnen ervoor zorgen dat de levering een werkdag extra in beslag zal nemen.

Wijziging algemene voorwaarden

Maison Michel heeft het recht ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennismaking.

Privacy

Persoonlijke gegevens van de klant worden opgeslagen in een intern klantenbestand dat niet beschikbaar is voor derden. De klant heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens op te vragen en aan te passen.

Juridisch

Eventuele geschillen over de uitvoering van de overeenkomst worden beslecht naar Belgisch recht, waarbij enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Copyright Maison Michel 2017.